Ssl certificaat

Het nut van een SSL

 9 september '22  —   1 minuten

Een SSL, voluit een Secure Socket Layer genoemd, zorgt voor een versleutelde verbinding tussen een webserver en een internetbrowser. Dankzij deze beveiliging is de datastroom tussen de bezoeker en de website niet te onderscheppen voor cybercriminelen.

Een website met SSL is te herkennen aan:
– een slotje in de browser
– https (volledig HyperText Transfer Protocol Secure) in plaats van http in de browser

Een belangrijk onderdeel van SSL is dat je kunt zien wie de eigenaar van een website is, ook wel identiteitscontrole of validatie genoemd. Validatie zorgt ervoor dat iemand zich via een website niet zomaar kan voordoen als bijvoorbeeld een bedrijf dat helemaal niet bestaat.

Nog een belangrijk kenmerk van een (goed) SSL is dat het meetelt in de SEO-ranking van Google. Wil je hogerop in Google komen dan zal je op je hele website SSL moeten gebruiken; alleen op de betaalpagina is niet voldoende.

Bij een website zonder SSL wordt alle data onbeveiligd over het internet verstuurd met serieuze gevolgen van dien, zoals identiteitsdiefstal. Om deze reden dient je website, wettelijk gezien, te voldoen aan de gestelde veiligheidseisen.

Het kan zelfs zo zijn dat voor jouw website SSL verplicht is omdat er persoonsgegevens opgevraagd kunnen worden. Denk hierbij aan online aankopen, financiële transacties of het simpelweg invullen van een contactformulier invult. Je bent dan als website- of webshophouder verplicht het verzenden van deze persoonsgegevens te beveiligen. Met de komst van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is dit nog belangrijker geworden. Wanneer je de wettelijke regels niet naleeft, verwacht dan een hoge boete!